Stichting Tot Behoud van Het Woud heeft als doel het ontwikkelen, realiseren en bevorderen van activiteiten ter bescherming van de natuur en landschapskwaliteiten van gebied Het Woud en het opkomen tegen activiteiten die daaraan schade kunnen toebrengen.